O nas

Witamy!

Działamy razem, aby wspólnymi siłami zbliżać
się do Chrystusa

Wspólnota Effatha leMashiah (aram. „Otwórz się na Chrystusa”) to wspólnota kerygmatyczna stawiająca Jezusa Chrystusa w centrum swojej działalności. Naszym głównym celem jest ewangelizacja, do której powołany jest każdy z nas.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.15 w salce parafialnej w parafii św. Jana Pawła II na Bemowie (ul. Obrońców Tobruku 48 w Warszawie). Uczestniczyć w nich mogą nie tylko jej członkowie, ale także każdy, kto chce rozwijać swoją duchowość i pogłębiać relację z Bogiem.

Od 2018 roku organizujemy w Parafii Kursy Nowego Życia. W sierpniu 2021 podpisaliśmy Porozumienie o przynależności do Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA Polska) i od tego momentu jako Szkoła Ewangelizacji Effatha samodzielnie organizujemy Kursy Nowego Życia i będziemy sukcesywnie organizować kolejne kursy formacji SESA. 

Jesteśmy otwarci dla każdego bez względu na wiek, doświadczenia oraz jego miejsce w wierze. Stali członkowie Effathy to osoby w wieku od 20 do 60+ lat. To sprawia, że z jednej strony czerpiemy z doświadczenia osób dojrzalszych, a z drugiej strony otwieramy się na nowe formy ewangelizacji. Znajdą w niej miejsce osoby młode, studenci, małżeństwa z dziećmi, a także emeryci. Dążymy do współbytności kilku pokoleń, aby wspólnie w miłości, równości i wzajemnym zrozumieniu być zapalonymi Dziećmi Bożymi i jeszcze bardziej pogłębiać naszą relację z Bogiem. 

Stali członkowie naszej wspólnoty spotykają się na domowych grupkach dzielenia. Rozwijają się także za pomocą samodzielnej pracy z dziennikami, które prowadzą według własnych potrzeb i możliwości. Poza tym formują się poprzez kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Jesteśmy także współorganizatorami piątkowych wieczorów uwielbienia „Chwała Wieczorową Porą”.

Opiekę duszpasterską nad Effathą sprawuje ks. Dariusz Grzywa.