O nas

Witamy!

Działamy razem, aby wspólnymi siłami zbliżać
się do Chrystusa

Wspólnota Effatha leMashiah (aram. „Otwórz się na Chrystusa”) to wspólnota
kerygmatyczna stawiająca Jezusa Chrystusa w centrum swojej działalności. Naszym
głównym celem jest ewangelizacja, do której powołany jest każdy z nas.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.15 w salce parafialnej
w parafii św. Jana Pawła II na Bemowie (ul. Obrońców Tobruku 48 w Warszawie).
Uczestniczyć w nich mogą nie tylko jej członkowie, ale także każdy, kto chce rozwijać
swoją duchowość i pogłębiać relację z Bogiem.

Jesteśmy otwarci dla każdego bez względu na wiek, doświadczenia oraz jego miejsce
w wierze. Stali członkowie Effathy to osoby w wieku od 20 do 60+ lat. To sprawia, że
z jednej strony czerpiemy z doświadczenia osób dojrzalszych, a z drugiej strony
otwieramy się na nowe formy ewangelizacji. Znajdą w niej miejsce osoby młode,
studenci, małżeństwa z dziećmi, a także emeryci. Dążymy do współbytności kilku
pokoleń, aby wspólnie w miłości, równości i wzajemnym zrozumieniu być zapalonymi
Dziećmi Bożymi i jeszcze bardziej pogłębiać naszą relację z Bogiem.

Stali członkowie naszej wspólnoty spotykają się na domowych grupkach dzielenia.
Rozwijają się także za pomocą samodzielnej pracy z dziennikami, które prowadzą
według własnych potrzeb i możliwości. Poza tym formują się poprzez kursy Szkoły
Nowej Ewangelizacji.

W parafii św. Jana Pawła II na Bemowie, przy której działamy, zainicjowaliśmy
organizację kursów Nowe Życie. Jesteśmy także współorganizatorami piątkowych
wieczorów uwielbienia „Chwała Wieczorową Porą”.

Opiekę duszpasterską nad Effathą sprawuje ks. Dariusz Grzywa.